Střešní světlíky

LUMINAR obloukové pásové střešní světlíky
Firma PRUNIWERK a.s. dodává na trh dle EN 14963 certifi­kovaný světlíkový systém LUMINAR (LUMINAR = světlo). Do těchto LUMINAR obloukových pásových střešních světlíků mohou být dle požadavku instalovány taktéž klapy (větrací segmenty) pro denní větrání či klapy pro přirozený odvod kouře a tepla typu VAPOR ZOKT okno, které plní funkci samočinného odvětrávacího zařízení (SOZ). Střešní světlíky se standardně upevňují na podsvětlíkové obruby (manžety) z pozinkovaného ocelového plechu. Zateplení obrub (manžet) a jejich zaizolování na střešní plášť se řeší dle požadavku stavby. Samonosná konstrukce střešních světlíků se skládá z jednotlivých hliníkových profilů skružených do oblouku.

Jako prosvětlovací prvek střešních světlíků se používají komůrkové polykarbonátové desky vyznačující se vynikajícími tepelně izolačními a optickými vlastnostmi a vysokou odolností proti rozbití a UV záření.

LUMINAR obloukové pásové střešní světlíky mohou být v případech, kdy je nutno z hygienických důvodů zabezpečit přirozenou výměnu vzduchu v objektech, vybaveny větracími klapami (větracími segmenty) pro denní větrání, u kterých je otevírání řešeno pomocí pneumatických nebo elektrických otvíračů. Aby se předešlo škodám způsobených větrem nebo deštěm na vybavení objektu, doporučujeme systém denního větrání vždy doplnit o řídící ústřednu (centrálu) a čidla (senzory) větru a deště.

LUMINAR bodové střešní světlíky
Firma PRUNIWERK a.s. dodává na trh vlastní, dle EN 1873 certifikovaný světlíkový systém LUMINAR. Bodové střešní světlíky slouží k cílenému prosvětlovaní a případně i odvětrání vnitřních prostor objektů. Vhodně umístěné střešní světlíky dodávají do interiéru budov přirozené denní světlo.

LUMINAR bodový střešní světlík může být vyroben ve dvou variantách, jako pevný nebo otvíravý. LUMINAR bodový střešní světlík v pevné variantě slouží pouze jako střešní prosvětlovací prvek. Na ocelovou podsvětlíkovou manžetu (obrubu) je osazen poklop vyrobený z hliníkových profilů s polykarbonátovou výplní.

LUMINAR bodový střešní světlík v otvíravé variantě slouží jako střešní prosvětlovací prvek a navíc plní i funkci denního větrání objektu. Pro otevírání poklopu bodových otvíravých světlíků se používají standardně elektrické otvírače (230 nebo 24 V elektropo­hony). Aby se předešlo škodám způsobených větrem nebo deštěm na vybavení objektu, doporučujeme systém denního větrání vždy doplnit o řídící ústřednu (centrálu) a čidla (senzory) větru a deště.

Manžeta (obruba) obou typů bodových světlíků je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu, v její horní části je z vnější strany připravena plocha o dostatečné výšce pro napojení střešní hydroizolace nebo krytiny.

Dále mohou být všechny tyto střešní světlíky v případech, kdy je tento požadavek dán požárními předpisy (z důvodu zabezpečení evakuace osob z objektu), vybaveny samočinným odvětracím zařízením (SOZ) pro přirozený odvod kouře a tepla vlastní konstrukce typ VAPOR ZOKT klapa.

Atypické střešní světlíky
Jedná se o střešní světlíky všech možných tvarů např. jehlanové, lucernové, valbové apod., které je možno vyrobit na míru dle požadavků zákazníka. Tyto světlíky mají vždy ocelovou podsvětlíkovou obrubu (manžetu) a hliníkovou nebo ocelovou nosnou konstrukci. Jako výplň těchto světlíků se nejčastěji používá polykarbonát nebo sklo.

Rekonstrukce střešních světlíků
Jsme schopni zajistit rekonstrukci stávajících střešních světlíků na všech typech objektů (nejčastěji se jedná o průmyslové haly). K nejslabším článkům starších staveb patří v převážné většině právě střešní světlíky a to z důvodu velkých tepelných ztrát, častému zatékání apod. Střešní světlíky dříve plnily funkci toliko prosvětlovací, částečně i větrací. Jako zasklívací materiál bylo používáno nejčastěji drátosklo, které ale již desítky let nesplňuje požadavky na tepelné ztráty budov.

V posledních cca 20 letech, kdy se ve větší míře využívají jako stavební materiál komůrkové (dutinkové) polykarbonátové desky se objevily i nové možnosti jejich využití. Jedna z největších předností polykarbonátu je totiž jeho nízká hmotnost, výborné tepelně izolační vlastnosti a nerozbitnost. Tyto vlastnosti předurčují tento materiál k využití pro rekonstrukci starých střešních světlíků či fasád.

Rekonstrukci střešních světlíků Ize provést několika způsoby:

  • nahradit skleněnou výplň světlíků za polykarbonát při ponechání stávající konstrukce, která bude náležitě povrchově ošetřena
  • nahradit kompletně stávající střešní světlík novou konstrukcí (obloukovou či sedlovou) včetně dodání nového polykarbonátového zasklení
  • provést dílčí výměnu popraskaných skel za nové, což ze zkušenosti nedoporučujeme, jelikož výsledný efekt neodpovídá vynaloženým finančním prostředkům
  • V případě zájmu doporučujeme zákazníkům zadat naší společnosti zpracování cenové nabídky pro obě první varianty, jelikož cena nového světlíku je plně srovnatelná s „přesklením“ a navíc s novým střešním světlíkem zákazník získává novou a řádově vyšší kvalitu. V minulosti nejvíce rozšířené ocelové sedlové střešní světlíky s drátosklem nejekonomičtěji nahrazují LUMINAR obloukové světlíky.

Při navrhování rekonstrukce střešních světlíků Vám společnost PRUNIWERK a.s. nabízí technickou i realizační pomoc.

Zastínění střešních světlíků
V případech, kdy je potřeba radikálně snížit množství světla nebo tepla, které přirozeně pronikají přes střešní světlíky dovnitř budov, dodává společnost PRUNIWERK a.s. účinné žaluziové zastínění střešních světlíků, které má oproti jiným způsobům zastínění mnohem nejdelší životnost a nemusí se na rozdíl od protislunečních nátěrů nebo protislunečních fólií po několika letech obnovovat.

Exteriérové žaluziové zastínění
Tento typ zastínění se montuje na exteriérovou stranu střešních pásových světlíků. Skládá se z nosné konstrukce a stínících lamel. Nejčastěji se používá v případech, kdy je požadavek na částečné omezení průniku světla přes obloukové pásové střešní světlíky větších rozměrů. Konstrukce a použité materiály exteriérového zastínění dávají předpoklady k jeho dlouhé životnosti i při působení vnějších klimatických vlivů.

Interiérové žaluziové zastínění
Tento typ zastínění umožňuje uživatelem volitelné zastínění střešních světlíků. Skládá se z nosného rámu a naklápěcích stínících lamel, které lze dálkově natáčet podle aktuálních světelných podmínek uvnitř objektu. Montuje na interiérovou stranu střešních světlíků, takže je přímo viditelné z interiéru objektu. Tento typ zastínění je možno použít pro zastínění většiny druhů i rozměrů střešních světlíků.

K prosvětlení budov kromě střešních světlíků provádíme prosvětlení hal a montujeme také světlovody