Ventilační turbíny

K odvětrání půdních prostor, skladovacích prostor, výrobních prostor a dalších libovolných prostor využívá firma PRUNIWERK a.s. z Ostravy úspěšně ventilační turbíny.

Ventilační turbíny pohání čistý zdroj energie – vítr, který roztáčí rotační hlavici ventilační turbíny, čímž z interiéru nebo podstřešního prostoru odsává vzduch a vytváří tím příznivější klima uvnitř budovy. Rotační hlavici ventilační turbíny roztáčí nejenom vítr, který fouká nad střechou budovy, ale také pohyb vzduchu vzniklý vlivem termodynamických sil (rozdíl teplot mezi exteriérem a interiérem budovy). Jedná se o přirozené stoupání teplejšího vzduchu vzhůru ze stavby, čímž vzniká komínový efekt v potrubí ventilační turbíny. Tento efekt zajišťuje ve většině případů trvalé přirozené odvětrání interiéru objektu.

Ventilační turbíny udržují interiér budovy nebo střešních konstrukci stále provětrané, čímž se snižuje riziko vzniku plísní a zaručí se vhodné podmínky pro dlouhodobé užívání objektu. Ventilační turbíny pracující bez motorického pohonu plně využívají energie vzduchu, čímž vzniká výhoda vysoké úspory elektrické energie a téměř nulové provozní náklady (odpadá elektroinstalace, poruchy, opravy, revize apod.).

Obecným pravidlem je montáž ventilační turbíny v nejvyšším místě střechy, aby vítr mohl působit ze všech stran na rotační hlavici.

Základní způsoby použití ventilačních turbín jsou:

  • Odvětrání střešních plášťů. Každá střecha vyžaduje kvalitní vzdušné odvětrání. Vlhký vzduch vznikající přirozeně povětrnostními podmínkami nesmí ve střešním plášti kondenzovat. Ventilační turbíny zajišťují průběžné trvalé odvětrání těchto střešních prostor. Ideální je preventivní instalace ventilačních turbín, ještě před vznikem kondenzace vlhkosti uvnitř objektu a následným vznikem plísní. Nejnáchylnější na kondenzaci jsou střechy s plechovou krytinou.
  • Odvětrání šachet panelových domů. Všechny panelové domy musí mít vyřešen systém odvětrání koupelen, WC a kuchyní. Odvětrání je řešeno většinou ventilační šachtou (stupačkou), kde se na vyústění na střeše montují ventilační turbíny, které nahradí hlučné a poruchové elektrické ventilátory. Jako systémové odvětrání pro odvětrání šachet doporučuje PRUNIWERK a.s. ventilační turbíny kombinovat s malým axiálním ventilátorkem pro případy, kdy fouká slabý vítr. Náklady na takový systém odvětrání jsou minimální. Další výhodou je snížení hlučnosti, která se jinak ozývá s rezonancí v celé ventilační šachtě. Použití ventilačních turbín zajistí plynulý odtah šachet, zamezí zpětnému tahu a tím i prolínání pachů z jednotlivých by­tů.

V prodlužovacích potrubích (tubusech) ventilačních turbín mohou být nainstalovány ruční (mechanické) nebo elektrické (elektromechanické) regulační klapky, které slouží k regulování množství odsávaného vzduchu. Tyto klapky omezí množství odsávaného vzduchu z objektu. Elektromechanické klapky mají pouze polohu otevřeno a zavřeno.

Pořizovací náklady na ventilační turbíny se vrátí po cca 1 roce provozu.