Požární odvětrávání budov

Přirozené požární odvětrání budov, přesněji samočinné odvětrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (SOZ, ZOKT, ZOTK, ZODT, OTK, RWA apod.) hraje důležitou roli v oblasti požární bezpečnosti staveb, stejně jako např. stabilní hasicí zařízení nebo elektrická požární signalizace. Větrací zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla usměrňuje kouř a teplo vznikající při požáru ven z budovy a vytváří nad podlahou vrstvu vzduchu bez kouře, čímž zlepšuje podmínky pro bezpečný únik anebo záchranu osob i zvířat, zvyšuje ochranu majetku a umožňuje hašení požáru již v jeho počátečním stádiu.

Větrací zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla pomáhají:

 • udržovat únikové a přístupové cesty bez kouře,
 • vytvářením vrstvy bez kouře usnadňovat hašení požáru,
 • oddálit anebo zabránit celkovému vzplanutí a tím plnému rozvoji požáru,
 • chránit budovy, zařízení a vybavení,
 • snižovat při požáru tepelný účinek na konstrukční prvky,
 • snižovat škody způsobené zplodinami tepelného rozpadu a horkými plyny.

Konstrukce zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla ve formě střešních světlíků, splňují nejen legislativní nároky na jejich funkci v případě požáru, ale navíc i požadavky zákazníků na přirozené denní osvětlení a větrání vnitřních prostor objektů. Samozřejmě že v případě, kdy si zákazník nepřeje využít prosvětlovací nebo větrací funkci světlíků, je možno vyrobit požární světlík se zatemněním.

Společnost PRUNIWERK a.s. je dodavatelem zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla, které může být v provedení jako samostatný bodový světlík (typ VAPOR ZOKT klapa), nebo jako otvíravá část obloukového pásového střešního světlíku LUMINAR (typ VAPOR ZOKT okno) (VAPOR = kouř).

Oba druhy VAPOR ZOKT slouží k přirozenému odvodu teplakouře v případě požáru. Toto zařízení zajišťuje odvod kouře takovým způsobem, aby nad podlahou byla vytvořena vrstva bez kouře a tím se zlepšily podmínky pro bezpečnou evakuaci, nalezení ohniska požáru a bezpečnější přístup k němu. Dále koriguje teplotu vrstvy horkých zplodin pod střechou anebo stropem objektu, snižuje riziko přenosu požáru v objektu a na sousední objekty.

Otevírání VAPOR ZOKT v případě požáru je realizováno pomocí pneumatického systému. Požární otevírací systém VAPOR ZOKT dodáváme jako jednočinný (pouze automatické otevření a zavření ruční zavření) nebo dvojčinný (automatické otevření i zavření).

Oba typy VAPOR ZOKT se mohou používat i pro běžné denní větrání, a to buď pomocí pneumatických nebo elektrických otvíračů. PRUNIWERK a.s. výše uvedená zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla taktéž navrhuje a projektuje dle příslušných normativních požadavků a poté provádí i pravidelné kontroly provozuschopnosti a servis. V případě potřeby jsou zákazníkům plně k dispozici naši technici uvedení na těchto www stánkách v kontaktech.

VAPOR ZOKT klapa
Bodové střešní světlíky, které slouží pro přirozený odvod kouře a tepla dodává naše společnost pod označením VAPOR ZOKT klapa.

VAPOR ZOKT klapa je dvouúčelové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla je certifikované dle EN 12101–2. VAPOR ZOKT klapa umožňuje přirozené prosvětleníodvětrání budov. Její instalace se provádí do obvodového pláště budov a rovných nebo šikmých střech (např. ocelová, betonová nebo dřevěná konstrukce střešního pláště apod.).

VAPOR ZOKT klapa je vždy složena z ocelové podsady (manžety) a otvíravého poklopu. Podsada je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu tak, aby ji bylo možno z vnější strany zateplit vhodnou izolací. V horní části je z vnější strany podsady (manžety) připravena plocha o dostatečné výšce pro napojení střešní hydroizolace.

Otvírací mechanismus je vyřešen pomocí pneumatického válce (pístu) s příslušenstvím. Pneumatický píst je opatřen fixací v krajní poloze při maximálním otevření. Tato fixační pojistka požárně otevřené polohy zabraňuje samovolnému zavření otevřené klapy (např. větrem). Fixační pojistka je aktivována po přívodu tlakového média, kterým je stlačený CO2 v plynové bombičce. Zařízení je konstruováno jako automatické s možností „nouzového“ ručního spuštění. Impuls pro spouštění (iniciaci) otevíracího mechanismu je možné provádět třemi způsoby:

 • ručně (pouze otevření) – obsluha rozbije sklo a ručně spustí páku v ovládací skříňce, čímž dojde k proražení uzávěru plynové bombičky a k uvolnění CO2,
 • automatickým impulsem od tepelného čidla – roztavení tepelné pojistky, která je nastavena na požadovanou teplotu (68, 93 nebo 141°C), čímž dojde k proražení uzávěru plynové bombičky a k uvolnění CO2,
 • automatickým impulsem od elektrické požární signalizace (EPS) – elektrický signál, čímž dojde k proražení uzávěru plynové bombičky a k uvolnění CO2.

Maximální certifikované rozměry všech variant VAPOR ZOKT klap jsou 2 × 3 m, což umožňuje vhodně provést optimalizaci technického řešení SOZ při zachování požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Optimalizace technického řešení SOZ spočívá nejčastěji v minimalizaci počtu SOZ, což vede v konečném důsledku k úspoře investičních nákladů. Všechny druhy VAPOR ZOKT klap mohou být dvouúčelové, tzn. i pro denní větrání. Denní větrání je řešeno pomocí pneumatických nebo elektrických otvíračů. Aby se předešlo škodám způsobených větrem nebo deštěm na vybavení objektu, doporučujeme systém denního větrání vždy doplnit o ústřednu (centrálu) a čidla (senzory) větru a deště.

Specifická varianta, kterou společnost PRUNIWERK a.s. dodává je VAPOR ZOKT sloužící k odvětrání chráněných únikových cest (CHÚC). Které zajišťují kvalitní odvětrávání objektů.

VAPOR ZOKT okno
Do LUMINAR obloukových pásových střešních světlíků se jako zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla dodává SOZ s typovým označením VAPOR ZOKT okno.

VAPOR ZOKT okno je dvouúčelové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla dle certifikované dle EN 12101–2, které je určeno pro montáž do LUMINAR obloukových pásových střešních světlíků. VAPOR ZOKT okno umožňuje přirozené prosvětleníodvětrání objektů. Jeho instalace se provádí společně s LUMINAR obloukovým pásovým střešním světlíkem na střešní konstrukce (např. ocelová, betonová nebo dřevěná konstrukce střešního pláště apod.).

VAPOR ZOKT okno je tvořeno pevnouotvíravou částí. Pevnou část VAPOR ZOKT okna tvoří pevný rám svařený z hliníkových nebo ocelových profilů. Tento pevný rám je součástí nosné konstrukce LUMINAR obloukového pásového střešního světlíku. Velikost pevného rámu závisí na velikosti VAPOR ZOKT okna a LUMINAR obloukového pásového střešního světlíku.

Otvíravá část (křídlo) je svařena z hliníkových nebo ocelových profilů, na kterou je pomocí hliníkových profilů a krycích lišt připevněna polykarbonátová výplň. Celá otvíravá část (křídlo) je pomocí závěsů (pantů) připevněna ke světlíku na pevný rám VAPOR ZOKT okna. Otvíravá část okna se při požáru otevírá pomocí mechanismu vlastní konstrukce a pneumatického válce (pístu). Ve dvouúčelovém provedení je navíc otvíravá část (křídlo) VAPOR ZOKT okna otevírána pomocí elektrických pohonů nebo pneumatických pístů, které zabezpečují větrací funkci výrobku. Denní větrání je řešeno pomocí pneumatických nebo elektrických otvíračů. Aby se předešlo škodám způsobených větrem nebo deštěm na vybavení objektu, doporučujeme systém denního větrání vždy doplnit o ústřednu (centrálu) a čidla (senzory) větru a deště.

Otvírací mechanismus je vyřešen pomocí pneumatického pístu s příslušenstvím. Pneumatický píst je opatřen fixací v krajní poloze při maximálním otevření. Tato fixační pojistka požárně otevřené polohy zabraňuje samovolnému zavření otevřené klapy (např. větrem). Fixační pojistka je aktivována po přívodu tlakového média, kterým je stlačený CO2 v plynové bombičce. Stlačený CO2 se k válci (pístu) přivádí pomocí Cu vedení, které tvoří měděné nebo ocelové trubičky a tlakové pryžové hadice. Zařízení je konstruováno jako automatické s možností „nouzového“ ručního spuštění. Impuls pro spouštění (iniciaci) otevíracího mechanismu je možné provádět třemi způsoby:

 • ručně (pouze otevření) – obsluha rozbije sklo a ručně spustí páku v ovládací skříňce, čímž dojde k proražení uzávěru plynové bombičky a k uvolnění CO2,
 • automatickým impulsem od tepelného čidla – roztavení tepelné pojistky, která je nastavena na požadovanou teplotu (68, 93 nebo 141°C), čímž dojde k proražení uzávěru plynové bombičky a k uvolnění CO2,
 • automatickým impulsem od elektrické požární signalizace (EPS) – elektrický signál, čímž dojde k proražení uzávěru plynové bombičky a k uvolnění CO2.

Maximální certifikované rozměry všech variant VAPOR ZOKT oken jsou 2 × 3 m, což umožňuje vhodně provést optimalizaci technického řešení SOZ při zachování požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Optimalizace technického řešení SOZ spočívá nejčastěji v minimalizaci počtu SOZ, což vede v konečném důsledku k úspoře investičních nákladů. Všechny druhy VAPOR ZOKT oken mohou být dvouúčelové, tzn. i pro denní větrání. Denní větrání je řešeno pomocí pneumatických nebo elektrických otvíračů. Aby se předešlo škodám způsobených větrem nebo deštěm na vybavení objektu, doporučujeme systém denního větrání vždy doplnit o ústřednu (centrálu) a čidla (senzory) větru a deště.