Polykarbonátové desky

Firma PRUNIWERK a.s. z Ostravy používá ve svých výrobcích a při svých realizacích polykarbonátové desky. Polykarbonátové desky mohou být plné nebo dutinkové.

Varianty polykarbonátových desek

Plné polykarbonátové desky se používají u aplikací, kde nejsou požadavky na tepelnou izolaci. Pokud je požadavek na tepelně izolační vlastnosti výrobku, je nutno použít dutinkové polykarbonátové desky.

Výhody a nevýhody polykarbonátových desek

Polykarbonátové desky mají oproti sklu své výhody i nevýhody.

  1. Polykarbonátové desky se dají ohýbat za studena, nejsou křehké a jsou odolné proti nárazu, takže jejich montáž je jednodušší než montáž skla.
  2. Polykarbonátové desky mají nižší hmotnost než sklo, takže nosná konstrukce výrobku může být lehčí a tím i levnější.
  3. Polykarbonátové desky jsou levnější než sklo.

Nevýhodou polykarbonátových desek jsou horší tepelně izolační vlastnosti oproti izolačním sklům. Tepelně izolační vlastnosti lze vylepšit použitím polykarbonátových dutinových desek větší tloušťky – např. 20, 25, 32 nebo 40 mm, které mají srovnatelné tepelně izolační vlastnosti jako izolační skla.

Optické vlastnosti polykarbonátových desek

Další vlastností polykarbonátových desek, která může být výhodou i nevýhodou jsou horší optické vlastnosti (prostup světla a tím i tepla). U většiny aplikací je výhodné, že do interiéru budovy nepronikne tolik světla a tepla ze slunečního záření jako přes sklo. Odpadne tak nutnost instalace dodatečného zastínění. Proto je nutné vždy individuálně posoudit, jaká výplň je vhodná pro daný konkrétní případ.

Typickou aplikací PRUNIWERK a.s. s polykarbonátovými deskami je fasádní prosklení průmyslových objektů (výrobních i skladovacích) a dále různé lehké stavební konstrukce, jako jsou přístřešky, markýzy, protihlukové stěny, příčky, autobusové zastávky apod.

Máte zájem o aplikaci polykarbonátových desek nebo prosvětlení budovy? Kontaktujte naše obchodní oddělení.