Servis a údržba

Společnost PRUNIWERK a.s. je schopna zajistit v plné míře veškerou potřebnou údržbu a servis dodaných výrobků, a to včetně servisu a pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního vybavení objektů dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. nebo MV SR č. 121/2002 Z. z., především zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (ZOKT, ZODT, RWA).

V rámci pozáručního servisu jsme schopni našim zákazníkům zajistit prodej náhradních dílů např. elektrické otvírače dveří, okenstřešních světlíků (lineární, řetězové), řídící ústředny systému denního větrání oken a střešních světlíků, čidla větru a deště, ovládací tlačítka apod.

Druh a četnost servisní činnosti se liší podle:

  • typu výrobku,
  • požadavků předepsaných v návodech k použití nebo údržbě daného výrobku,
  • legislativou příslušného státu, kde byl výrobek uveden na trh nebo kde byl instalován.

U výrobků dodaných PRUNIWERK a.s. je doporučený servis předepsán v návodech k použití nebo údržbě, které jsou předávány společně s každým dodaným výrobkem.

Bližší technické informace obdržíte na tel.: +420 725 676 000