Projekční činnost

Všechny výrobky PRUNIWERK a.s. jsou vyráběny podle konkrétních požadavků přímo na míru (zakázku). Tímto přístupem je tato společnost schopna uspokojit většinu požadavků celého spektra zákazníků, kteří potřebují vyřešit problém s přirozeným prosvětlením budovodvětráním nejrůznějších typů budov (nejčastěji průmyslové a skladovací haly nebo supermarkety). Díky volbě vhodných materiálů střešních světlíků lze vyřešit taktéž problematiku úspor tepla při dosažení co možná nejnižších nákladů na údržbu střešních světlíků.

Protože má společnost PRUNIWERK a.s. své vlastní konstrukční oddělení, je schopna pro své zákazníky zajistit také zpracování projektů ke všem svým výrobkům. Dále je společnost schopna zajistit zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby, v jehož rámci je společnost PRUNIWERK a.s. dodavatelem zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla.