Projekt financování z EU

Společnost PRUNIWERK a. s. se od svého vzniku zaměřuje na výrobu hliníkových oken, dveří, fasád a střešních světlíků. Zároveň společnost sleduje dlouhodobý cíl zanechávat co nejmenší ekologickou stopu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Z těchto důvodů se rozhodla ve svém sídle podnikání nacházejícím se na ulici Výstavní 3201, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, realizovat projekt s názvem

Pořízení FV systému o výkonu 19,8 kWP pro společnost PRUNIWERK a. s., který byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Název programu podpory: Úspory energie II. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu Název projektu: Pořízení FV systému o výkonu 19,8 kWP pro společnost PRUNIWERK a. s. Jméno žadatele: PRUNIWERK a. s. Termín realizace: 26. 4. 2018 - 31.12.2019 Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013406 Způsobilé výdaje: 383 502,61 Kč Dotace: 306 802,08 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu bylo pořízení a instalace FV systému o výkonu 19,8 kWp pro vlastní spotřebu. FV systém byl umístěn na střechu administrativní budovy a byl připojen do sítě.

Fotografie realizovaného projektu: