Vzdělávání zaměstnanců

Společnost PRUNIWERK a. s. se od svého vzniku zaměřuje na výrobu a montáž hliníkových oken, dveří, fasád a střešních světlíků. Ke své činnosti potřebuje společnost PRUNIWERK a. s. kvalifikované zaměstnance. Z těchto důvodů se rozhodla společnost PRUNIWERK a. s. realizovat tento vzdělávací projekt.

Název programu: Operační program Zaměstnanost Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců PRUNIWERK a.s. Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013213 Jméno žadatele: PRUNIWERK a. s.

Popis projektu:

Společnost PRUNIWERK a. s. realizuje projekt zaměřený na zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti.

V projektu realizujeme podnikové vzdělávání zaměstnanců v souladu s jejich vzdělávacími potřebami.