Vodní nádrž Šance – ocenění

Rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže Šance v Moravskoslezském kraji trvala v období 2015–2018. Od vybudování přehrady v roce 1969 šlo o první takto velkou a rozsáhlou rekonstrukci. Hlavním záměrem rekonstrukce bylo posílení povodňové ochrany, lepší regulace vodních průtoků a efektivní dodávky pitné vody a především celkové zlepšení bezpečnosti provozu.

Stavba byla financována Ministerstvem zemědělství v rámci dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi III“ a financována byla také z vlastních prostředků podniku. Vybudování zmíněných stavebních objektů vyvolalo na tomto vodním díle další stavební zásahy a úpravy, které spočívají v přemístění, tudíž vybudování nového provozního střediska včetně informačního centra pro návštěvníky, na kterém jsme se podíleli v rozsahu dodávka a montáž hliníkových oken, hliníkových dveří a sloupko-příčkových prosklených fasád včetně slunolamů, dále jsme prováděli nové opláštění odběrné věže, kde jsme dodali a namontovali sloupko-příčkovou prosklenou fasádu včetně ocelových podpůrných konstrukcí.

Rekonstrukce VD Šance byla zařazena do jedné ze šesti kategorií soutěže, a sice Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Odbornou porotu zaujala natolik, že získala cenu Grand Prix, která se uděluje nejlepšímu projektu mezi vítěznými stavbami jednotlivých kategorií.

Články o této stavbě:

Budova VD Šance

Věž