Stavba roku 2020Získali jsme prestižní titul Stavba roku 2020. Oceněný projekt „Společenské centrum Sedlčany“ jsme realizovali jako generální dodavatel stavby. Investorem projektu byla křesťanská organizace Maranatha, jejímž zakladatelem je developer a filantrop Radim Passer. Projektanty byly firmy A800 s.r.o. a STATIKON Solutions s.r.o. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Celorepubliková soutěžní přehlídka Stavba roku patří k nejvýznamnějším událostem v českém stavitelství. Letos proběhl již 28. ročník soutěže, ve které odborná porota udělila titul osmi stavbám z celkem 84 přihlášených.

Cena je udělena za komplexnost celého řešenínápaditost autora, jeho pojetí architektury, který velmi dobře znal prostředí a dokázal interpretovat hlavní poslání a myšlenkovou orientaci uživatelů. Společenské centrum Sedlčany je malý areál modlitebny, obytného domu se zázemím a přilehlého parku se zadlážděným prostranstvím malého náměstí. Urbanistické ztvárnění místa znamenitě řeší při malých hmotách budov dané komorní prostředí.

„Tento prestižní titul bereme jako ocenění skvěle fungujícího týmu lidí, kteří stáli na straně investora, projektanta i dodavatele. Hlavně nás ale těší, že stavba skvěle plní svůj účel, zapadla do okolní zástavby a stala se tak přirozenou součástí města.“ Uvedl Jan Hasík, ředitel společnosti HSF System, k zisku titulu Stavba roku 2020.

První místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2019 jsme obdrželi jako generální dodavatel projektu výrobní a skladovací haly APEX v Pohořelicích. Projektantem oceněné stavby byla společnost Uniport CZ, investorem pak společnost Uniport Investment II. Nejvyšší příčka nám patřila v kategorii Průmyslové stavby a technologické stavby. Soutěž každoročně pořádá Jihomoravské společenství Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jihomoravský kraj.

Ze slavnostního vyhlášení 7. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020 jsme si odnesli dvě první místa jako generální dodavatel projektu „Společenské centrum Sedlčany“. S velkým náskokem jsme zvítězili v kategorii Cena veřejnosti, když jsme obdrželi skoro 40 % všech hlasů (náš projekt ocenilo 14 642 hlasují­cích). Nejvyšší pozici jsme obsadili také v kategorii Cena za realizaci veřejného prostoru. Soutěž pořádá Středočeský kraj pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Ministerstva pro místní rozvoj.

Dvě ocenění jsme posbírali ve 14. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2019. Hlavní cenu v kategorii staveb realizovaných mimo Moravskoslezský kraj jsme získali za výstavbu Společenského centra v Sedlčanech. Čestné uznání jsme dostali za realizaci přístavby pavilonu „E“ k základní škole v Brušperku, a to v kategorii staveb občanské vybavenosti (novostavby). Vyhlášení výsledků proběhlo za účasti hejtmana Moravskoslezské­ho kraje.

„Nové prostory v sobě snoubí přirozenou architektonickou krásu a praktickou účelnost a věřím, že budou sloužit mnoha dalším generacím brušperských žáků a učitelů“, řekl Aleš Vyvial, ředitel Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku a dodal: „Velmi si cením přístupu zhotovitele, který byl pro nás velmi důležitým profesionálním partnerem.“

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ – SOUHRN (ROK 2020)

  • Titul v soutěži Stavba roku 2020
  • Vítězství v soutěži Stavba Středočeského kraje 2020
  • Hlavní cena v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2019
  • Čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2019
  • Vítězství v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2019