Aktuality

Stavba roku

Získali jsme prestižní titul Stavba roku 2020. Oceněný projekt „Společenské centrum Sedlčany“ jsme realizovali jako generální dodavatel stavby. Investorem projektu byla křesťanská organizace Maranatha, jejímž zakladatelem je developer a filantrop Radim Passer. Projektanty byly firmy A800 s.r.o. a STATIKON Solutions s.r.o. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Celorepubliková soutěžní přehlídka Stavba roku patří k nejvýznamnějším událostem v českém stavitelství. Letos proběhl již 28. ročník soutěže, ve které odborná porota udělila titul osmi stavbám z celkem 84 přihlášených.

Vodní nádrž Šance - ocenění

Rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže Šance v Moravskoslezském kraji trvala v období 2015–2018. Od vybudování přehrady v roce 1969 šlo o první takto velkou a rozsáhlou rekonstrukci. Hlavním záměrem rekonstrukce bylo posílení povodňové ochrany, lepší regulace vodních průtoků a efektivní dodávky pitné vody a především celkové zlepšení bezpečnosti provozu.