Aktuality

Vodní nádrž Šance - ocenění

Rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže Šance v Moravskoslezském kraji trvala v období 2015–2018. Od vybudování přehrady v roce 1969 šlo o první takto velkou a rozsáhlou rekonstrukci. Hlavním záměrem rekonstrukce bylo posílení povodňové ochrany, lepší regulace vodních průtoků a efektivní dodávky pitné vody a především celkové zlepšení bezpečnosti provozu.